Chicken Tomato Pesto

Chicken Tomato Pesto

10.25

grilled chicken breast, tomato slices, mozzarella cheese, roasted tomato aioli on artisan white